Samfundets uppgifter

Tampereen Historiallinen Seura

Historical Society of Tampere
Historische Gesellschaft Tampere
Instiftelsesår
1925
Postadress
c/o Henrik Mattjus, Pinni B3004, 33014 Tampereen yliopisto
Hemsida
http://www.protsv.fi/ths/
Kontaktperson
Sihteeri Henrik Mattjus, puh./tel. 0400 624 386, e-mail henrik.mattjus[at]tuni.fi
Ordförande
FT Marko Tikka
Viceordförande
Prof. Pertti Haapala
Sekreterare eller verksamhetsledare
Henrik Mattjus
Medlemsantal
200
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Tidskrifter och serier
Tampereen Historiallisen Seuran julkaisuja