Samfundets uppgifter

Taidehistorian seura - Föreningen för konsthistoria

Society for Art History in Finland
Instiftelsesår
1973
Hemsida
http://www.taidehistorianseura.fi
Kontaktperson
Sihteeri Jutta Tynkkynen, e-mail taidehistorianseura[at]gmail.com
Ordförande
Juhana Lahti
Sekreterare eller verksamhetsledare
Jutta Tynkkynen
Medlemsantal
287
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Internationellt samarbete
Seura on aktiivisesti mukana vuonna 1984 käynnistetyssä pohjoismaisessa yhteistyössä Nordisk kommitté för konsthistoria -komitean kautta.
Övriga väsentliga uppgifter
Seura järjestää Tahiti - Taidehistorian päivät -konferensseja.
Tidskrifter och serier
TAHITI
Taidehistoriallisia tutkimuksia - Konsthistoriska studier