Samfundets uppgifter

Geofysiikan Seura

Geophysical Society of Finland
Geofysiska Sällskapet
Instiftelsesår
1926
Postadress
c/o sihteeri Toni Veikkolainen, Geotieteiden ja maantieteen laitos, PL 68, 00014 Helsingin yliopisto
Hemsida
http://www.geofysiikanseura.fi
Kontaktperson
Sihteeri Toni Veikkolainen, puh./tel. 040 764 5113, e-mail toni.veikkolainen[at]helsinki.fi
Ordförande
Mirjam Bilker-Koivula
Viceordförande
Laura Tuomi
Sekreterare eller verksamhetsledare
Toni Veikkolainen
Medlemsantal
212
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
European Geophysical Union, European Meteorological Society
Internationellt samarbete
Suurten yleisgeofysikaalisten konferenssien yhteydessä on viime vuosina järjestetty alan seurojen yhteistyöpalavereita, joissa on ollut paikalla myös Geofysiikan Seuran edustaja.
Övriga väsentliga uppgifter
Seura pitää säännöllisesti julkisia kuukausikokouksia, joissa pidetään esitelmä geofysikaalisesta aiheesta. Seura järjestää joka toinen vuosi Geofysiikan Päivät.
Tidskrifter och serier
Geofysiikan Päivät
Geophysica