Samfundets uppgifter

Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland

Swedish Academy of Engineering Sciences in Finland
Instiftelsesår
1921
Hemsida
http://www.stvif.fi
Kontaktperson
Akademisekreterare Åsa Lindberg, puh./tel. 040 722 5711, e-mail asa.lindberg[at]stvif.fi
Ordförande
Leni von Bonsdorff
Viceordförande
Mikko Hupa
Sekreterare eller verksamhetsledare
Akademisekreterare Åsa Lindberg
Medlemsantal
201
Medlemmar antages
Kutsusta / genom kallelse / by invitation
Medlemskap i internationella organisationer
Council of Academies of Engineering and Technological Sciences (CAETS), European Council of Applied Sciences and Engineering (Euro-CASE)
Internationellt samarbete
Samarbete med utländska tekniska vetenskapsakademier.
Tidskrifter och serier
Meddelande / Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland