Samfundets uppgifter

Svenska skolhistoriska föreningen i Finland

Swedish Society of School History in Finland
Instiftelsesår
1949
Postadress
c/o Erik Geber, Pallaksentie 1 C 15, 00970 Helsinki
Hemsida
http://www.skolhistoria.fi
Kontaktperson
Ordförande Erik Geber, puh./tel. 040 512 7179, e-mail erik.geber[at]skolhistoria.fi
Ordförande
Erik Geber
Viceordförande
Pentti Hakala
Sekreterare eller verksamhetsledare
Martin Gripenberg
Medlemsantal
100
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Betydande samlingar i samfundets ägo
Cavoniusarkivet i Munksnäs lågstadieskola, 10 000 nummer, mest böcker och bokserier, klassjournaler, tidskrifter, brev etc.
Internationellt samarbete
Sporadiska kontakter med de nordiska utbildningshistoriska föreningarna samt med Swets & Zeithinger BV i Lisse, Holland.
Tidskrifter och serier
Skolhistoriskt arkiv