Samfundets uppgifter

Svenska litteratursällskapet i Finland

Society of Swedish Literature in Finland
Société de la littérature Suédoise de Finlande
Schwedische Literaturgesellschaft in Finnland
Instiftelsesår
1885
Telefonnummer
(09) 618 777
Hemsida
http://www.sls.fi
Kontaktperson
VD-assistentRosita Wiberg, puh./tel. 050 522 7176, e-mail rosita.wiberg[at]sls.fi
Ordförande
Prof. Henrik Meinander
Viceordförande
Prof. Camilla Wide
Sekreterare eller verksamhetsledare
Prof. Mona Forsskåhl
Medlemsantal
1120
Medlemmar antages
Hakemuksesta & kutsusta / genom ansökan & kallelse / by application & by invitation
Betydande samlingar i samfundets ägo
Folkkultursarkivet, Historiska och litteraturhistoriska arkivet, Jarl Pousars boksamling, Runebergsbiblioteket, Arne Jörgensens boksamling
Medlemskap i internationella organisationer
European Foundation Centre, International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), Nordiskt nätverk för editionsfilologer, Societé Internationale d'Ethnologie et de Folklore (SIEF)
Internationellt samarbete
Projektsamarbete med Svenska Akademien, samarbete med olika dialekt-, ortnamns- och folklivsarkiv i Sverige och övriga Norden. Sällskapet upprätthåller kontakter till universitetsinstitutioner i Norden och övriga länder. Förlagssamarbete med bokförlag i Sverige, Tyskland och Danmark.
Övriga väsentliga uppgifter
Sällskapets serie Skrifter utg. av Svenska litteratursällskapet i Finland har underserier: Folklivsstudier, Meddelanden från Folkkultursarkivet, Studier i nordisk filologi, Historiska och litteraturhistoriska studier. Pågående förlagsprojekt: Zacharias Topelius Skrifter, Georg August Wallins skrifter, Henry Parlands samlade skrifter, Edith Södergrans samlade skrifter 3. Kommentarer.
Tidskrifter och serier
Folkmusik från Finlands svenskbygder
Källan. Svenska litteratursällskapet informerar
Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
SLS Varia