Samfundets uppgifter

Suoseura ry

Finnish Peatland Society
Torvmarksföreningen i Finland
Societas Paludologica Fennica
Instiftelsesår
1949
Postadress
c/o Sakari Sarkkola, Luonnonvarakeskus, Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki
Hemsida
http://www.suoseura.fi
Kontaktperson
Sihteeri Sanna Piilo, puh./tel. 050 3119 496, e-mail sanna.piilo[at]helsinki.fi
Ordförande
MMT, Dos. Sakari Sarkkola
Viceordförande
FT, Dos. Tuula Larmola
Sekreterare eller verksamhetsledare
Sanna Piilo
Medlemsantal
297
Medlemmar antages
Hakemuksesta & suosituksesta / genom ansökan & på rekommendation / by application & by recommendation
Medlemskap i internationella organisationer
Suoseura on International Peat Societyn (IPS) Suomen kansallinen komitea
Internationellt samarbete
Kansainvälistä yhteistyötä IPS:n ja ulkomaille suuntautuvien retkeilyjen kautta.
Övriga väsentliga uppgifter
Seuran tarkoituksena on soiden ja turpeiden monipuolisen tutkimisen sekä niiden kestävän käytön edistäminen. Suoseura järjestää kokous- ja esitelmätilaisuuksia ja opintoretkeilyjä. Seura on mukana myös erilaisten soihin ja turpeeseen liittyvien kulttuuri- ja tieteellisten tapahtumien järjestelyissä.
Tidskrifter och serier
Suo-lehti