Samfundets uppgifter

Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura (SYS)

Finnish Society for Environmental Law (FSEL)
Miljörättsliga Sällskapet i Finland
Finnische Gesellschaft für Umweltrecht
Société Finlandaise pour le Droit de l'Environnement
Finna Asocio de Media Juro
Instiftelsesår
1980
Postadress
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura (SYS), PL 1225, 00101 Helsinki
Telefax
(09) 622 2293
Hemsida
http://www.sysry.fi
Kontaktperson
Sihteeri Mikko Ryynänen, e-mail sys[at]sysry.fi
Ordförande
Erkki J. Hollo
Viceordförande
Timo Kotkasaari
Sekreterare eller verksamhetsledare
Mikko Ryynänen
Medlemsantal
446
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
Centre International de Droit Comparé de l'Environnement, European Environmental Law Association (EELA)
Övriga väsentliga uppgifter
Seura on järjestänyt vuosittain syyskuun alussa perinteiset ympäristöoikeustieteen päivät, keväisin järjestetään kaksipäiväinen kevätseminaari.
Tidskrifter och serier
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran julkaisuja
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran monistesarja
Ympäristöjuridiikka-lehti