Samfundets uppgifter

Suomen Väestötieteen Yhdistys ry

Finnish Demographic Society
Demografiska Föreningen i Finland
Instiftelsesår
1973
Postadress
c/o Julia Hellstrand, Graniittitie 6 A 23, 01150 Söderkulla
Hemsida
http://blogs.helsinki.fi/svy-ry/
Kontaktperson
Sihteeri Julia Hellstrand, puh./tel. 050 40 99 682, e-mail svy-sihteeri[at]helsinki.fi
Ordförande
Marika Jalovaara
Viceordförande
Mika Gissler
Sekreterare eller verksamhetsledare
FM Hanna Rinne
Medlemsantal
60
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
Nordisk Demografisk Förening, European Association for Population Studies
Internationellt samarbete
Yhdistys on kiinteässä yhteistyössä kolmen muun Pohjoismaan väestötieteen yhdistysten kanssa. Pohjoismaiset yhdistykset järjestävät vuorotellen Pohjoismaisen väestötieteen symposion.
Övriga väsentliga uppgifter
Yhdistys edistää väestöntutkimusta ja alan tutkijoiden keskinäistä vuorovaikutusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys mm. järjestää tutkijaseminaareja, toimittaa julkaisusarjaa ja on yhteydessä muihin alan koti- ja ulkomaisiin yhteisöihin.
Tidskrifter och serier
Suomen Väestötieteen Yhdistyksen julkaisuja