Samfundets uppgifter

Suomen Uskontotieteellinen Seura

Finnish Society for the Study of Religion
Religionsvetenskapliga Sällskapet i Finland
Instiftelsesår
1963
Hemsida
http://uskontotiede.fi/
Medlemsantal
120
Medlemskap i internationella organisationer
International Association for History of Religion (IAHR), European Association for the Study of Religions (EASR)
Övriga väsentliga uppgifter
Seura järjestää kansainvälisiä ja kansallisia uskontotieteen alaan liittyviä seminaareja, esitelmiä ja tapahtumia.
Tidskrifter och serier
Temenos, Nordic Journal Comparative Religion