Samfundets uppgifter

Suomen urheiluhistoriallinen seura ry

Finnish Society for Sport History
Finlands idrottshistoriska förening
Instiftelsesår
1992
Postadress
c/o Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 HELSINKI
Hemsida
http://www.suhs.fi
Kontaktperson
Puheenjohtaja Heikki Roiko-Jokela, puh./tel. 040 557 4831, e-mail heikki.roiko-jokela[at]jyu.fi
Ordförande
Heikki Roiko-Jokela
Viceordförande
Suvi Kuisma
Sekreterare eller verksamhetsledare
Antti Halmesvirta
Medlemsantal
134
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
International Society for the History of Physical Education and Sport (ISHPES)
Internationellt samarbete
Yhteistyötä mm. pohjoismaisten ja balttilaisten veljesseurojen kanssa.
Övriga väsentliga uppgifter
Seura järjestää mm. kirjoittajakursseja sekä seminaareja, ja jakaa vuosittain "Vuoden urheiluhistoriallinen teko" -tunnustuksen.
Tidskrifter och serier
Suomen urheiluhistoriallisen seuran julkaisusarja
Suomen urheiluhistoriallisen seuran vuosikirja/Finlands idrottshistoriska förenings årsbok