Samfundets uppgifter

Föreningen för nordisk filologi

Instiftelsesår
1932
Postadress
Finska, finsk-ugriska och nordiska institutionen Nordiska språk, PB 24 (Unionsgatan 40), 00014 Helsingfors universitet
Hemsida
http://www.fnf.fi
Kontaktperson
Sekreterare Sara Rönnqvist , e-mail sara.ronnqvist[at]helsinki.fi
Ordförande
FD Tiina Räisä
Viceordförande
FM Ludvig Forsman
Sekreterare eller verksamhetsledare
FM Sara Rönnqvist
Medlemsantal
100
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Internationellt samarbete
Forskare från Sverige brukar delta i föreningens symposioner och seminarier, både som deltagare och föreläsare
Tidskrifter och serier
Folkmålsstudier. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi