Samfundets uppgifter

, e-mail info[at]ttseura.fi

Suomen Tähtitieteilijäseura

Finnish Astronomical Society
Instiftelsesår
1969
Hemsida
http://www.ttseura.fi/
Ordförande
Maria B. Stone
Viceordförande
Olli Wilkman
Sekreterare eller verksamhetsledare
Derek McKay
Medlemsantal
104
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Internationellt samarbete
Vastaa Suomen kansallisesta jäsenyydestä eurooppalaisessa tähtitieteen ammattilaisjulkaisussa Astronomy & Astrophysics:issä.
Tidskrifter och serier