Samfundets uppgifter

Suomen Tribologiayhdistys

Finnish Society for Tribology
Finlands Tribologiförening
Instiftelsesår
1977
Postadress
Sihteeri Aki Linjamaa, c/o TTY, PL 589, 33101 Tampere
Hemsida
http://www.tribologysociety.fi
Kontaktperson
Sihteeri Aki Linjamaa, e-mail aki.linjamaa[at]tut.fi
Ordförande
Helena Ronkainen
Viceordförande
Matti Säynätjoki
Sekreterare eller verksamhetsledare
Aki Linjamaa
Medlemsantal
58
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
International Tribology Council (ITC)
Övriga väsentliga uppgifter
Yhdistyksen tarkoituksena on tukea maassamme tapahtuvaa tribologian alan tutkimusta, teknistä kehitystyötä ja koulutusta, parantaa tribologisen tietouden käyttöönottoa suomalaisessa teollisuudessa sekä yhteiskunnassa ja pitää yllä kansainvälisiä kontakteja ulkomaisiin tribologiayhdistyksiin.
Tidskrifter och serier
Tribologia, The Finnish Journal of Tribology