Samfundets uppgifter

Suomen Tilastoseura

Finnish Statistical Society
Statistiska Samfundet i Finland
Instiftelsesår
1920
Hemsida
http://www.tilastoseura.fi
Medlemsantal
300
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
International Statistical Institute (ISI), affilioitunut yhteisöjäsen. European Courses in Advanced Statistics (ECAS)
Internationellt samarbete
Tilastoseuralla on säännöllistä yhteistyötä pohjoismaisten sisarseurojen kanssa: yhteinen kongressi joka kolmas vuosi ja yhteisjulkaisu Scandinavian Journal of Statistics.
Övriga väsentliga uppgifter
Tilastoseura järjestää joka toinen vuosi valtakunnalliset tilastopäivät. Lisäksi järjestetään iltapäiväseminaareja, joiden aiheet liittyvät ajankohtaisiin tilastotieteellisiin ja tilastotoimen kysymyksiin. Tilastoseura jakaa Tilastopäivien yhteydessä Leo Törnqvist -palkinnon parhaasta, kahden edellisen vuoden aikana yliopistossa tai korkeakoulussa hyväksytystä, tilastotieteen pro gradu -tutkielmasta. Väitöskirjapalkinto jaetaan parhaasta, neljän edellisen vuoden aikana yliopistossa tai korkeakoulussa hyväksytystä, tilastotieteen väitöskirjasta. Palkinto jaetaan joka neljäs vuosi.
Tidskrifter och serier
Suomen Tilastoseuran julkaisuja
Suomen Tilastoseuran vuosikirja
Tilastotieteellisiä tutkimuksia