Samfundets uppgifter

Suomen Työterveyslääkäriyhdistys

Finnish Association of Occupational Physicians
Finlands Företagsläkarförening
Instiftelsesår
1946
Postadress
c/o Anne Ylijoki, toiminnanjohtaja, Mäkelänkatu 2, 00500 Helsinki
Hemsida
http://www.stly.fi
Kontaktperson
toiminnanjohtaja Anne Ylijoki, puh./tel. 050 500 3711, e-mail toimisto[at]stly.fi
Ordförande
Minna Pihlajamäki
Viceordförande
Anniina Anttila
Sekreterare eller verksamhetsledare
Toni Vänni
Medlemsantal
1600
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
Nordiska Industriläkarrådet (NIR)
Övriga väsentliga uppgifter
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää terveydenhuoltoa elinkeino- ja muun työelämän piirissä toimimalla alan asiantuntijoiden yhdistyksenä ja osallistumalla työterveyshuoltoa koskevaan terveydenhuoltopoliittiseen keskusteluun ja suunnitteluun. Yhdistys edistää jäsentensä ammatillista kehittämistä järjestämällä koulutusta ja pitämällä muulla tavoin yhteyttä jäsenistöönsä.
Tidskrifter och serier
Työterveyslääkäri