Samfundets uppgifter

Suomen Teollisoikeudellinen Yhdistys

Finnish Association for Industrial Property Rights
Finska Föreningen för industriellt rättsskydd
Instiftelsesår
1931
Postadress
c/o Roschier Asianajotoimisto Oy, Asianajaja Mikael Segercrantz, Kasarmikatu 21 A, 00130 Helsinki
Hemsida
http://www.sty.net
Kontaktperson
Sihteeri Henri Kaikkonen, puh./tel. (09) 6188 2405, e-mail henri.kaikkonen[at]twobirds.com
Ordförande
Mikael Segercrantz
Viceordförande
Pirke Fustinoni, Max Oker-Blom
Sekreterare eller verksamhetsledare
Henri Kaikkonen
Medlemsantal
531
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
Association internationale pour la protection de la propriete industrielle (AIPPI)
Internationellt samarbete
STY osallistuu pohjoismaiden teollisoikeudellisten yhdistysten väliseen yhteistyöhön. Yhteispohjoismaisia kokouksia pidetään joka toinen vuosi.
Tidskrifter och serier
NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd