Samfundets uppgifter

Fysikersamfundet i Finland - Suomen Fyysikkojen seura r.f.

Physical Society in Finland
Instiftelsesår
1947
Hemsida
https://www.fysikersamfundet.fi
Medlemsantal
91
Medlemmar antages
Hakemuksesta & suosituksesta / genom ansökan & på rekommendation / by application & by recommendation
Medlemskap i internationella organisationer
Medlem i Physica Scriptas utgivningsråd.
Internationellt samarbete
Utgivande av Physica Scripta.
Tidskrifter och serier
Arkhimedes