Samfundets uppgifter

Fysikersamfundet i Finland - Suomen Fyysikkojen seura r.f.

Physical Society in Finland
Instiftelsesår
1947
Postadress
c/o Fredric Granberg, PB 43 (Pehr Kalms gata 2), 00014 Helsingfors universitet
Hemsida
https://www.fysikersamfundet.fi
Kontaktperson
Sekreterare Celina Schröder, e-mail sekreterare[at]fysikersamfundet.fi
Ordförande
Ville Jansson
Viceordförande
Kai Nordlund
Sekreterare eller verksamhetsledare
Celina Schröder
Medlemsantal
91
Medlemmar antages
Hakemuksesta & suosituksesta / genom ansökan & på rekommendation / by application & by recommendation
Medlemskap i internationella organisationer
Medlem i Physica Scriptas utgivningsråd.
Internationellt samarbete
Utgivande av Physica Scripta.
Tidskrifter och serier
Arkhimedes