Samfundets uppgifter

Suomen taloushistoriallinen yhdistys - Ekonomisk-historiska föreningen i Finland ry

Economic History Society in Finland
Instiftelsesår
1952
Postadress
c/o Henri Hannula, Johtokiventie 8G 60 , 00710 Helsinki
Hemsida
http://taloushistoriallinenyhdistys.fi/
Kontaktperson
Toiminnanjohtaja Henri Hannula, e-mail henri.hannula[at]helsinki.fi
Ordförande
Prof. Niklas Jensen-Eriksen
Sekreterare eller verksamhetsledare
Elina Kuorelahti (sihteeri), Maiju Wuokko
Medlemsantal
60
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
International Economic History Association, the Scandinavian Society for Economic and Social History
Tidskrifter och serier
Scandinavian Economic History Review