Samfundets uppgifter

Suomen taloushistoriallinen yhdistys - Ekonomisk-historiska föreningen i Finland ry

Economic History Society in Finland
Instiftelsesår
1952
Hemsida
http://taloushistoriallinenyhdistys.fi/
Medlemsantal
60
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
International Economic History Association, the Scandinavian Society for Economic and Social History
Tidskrifter och serier
Scandinavian Economic History Review