Samfundets uppgifter

Suomen Slavistipiiri – Finlands Slavistkrets

Society of Finnish Slavists
Assotsiatsija slavistov Finljandii
Instiftelsesår
1964
Postadress
c/o Saara Ratilainen, Pinni B, 33014 Tampereen yliopisto
Hemsida
http://www.slavistipiiri.blogspot.com
Kontaktperson
Sihteeri Eeva Kuikka, e-mail kuikka.eeva.i[at]student.uta.fi
Ordförande
Saara Ratilainen
Viceordförande
Mika Perkiömäki
Sekreterare eller verksamhetsledare
Eeva Kuikka
Medlemsantal
80
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
Nordiska Slavistförbundet Kansainvälinen Slavistikomitea
Övriga väsentliga uppgifter
Suomen Slavistipiiri toimii kansainvälisen slavistikomitean alaisena kansallisena slavistikomiteana. Seura ei julkaise omaa tieteelllistä sarjaa, mutta se osallistuu kansallisen slavistikomitean ominaisuudessa kansainvälisissä slavistikongresseissa pidettävien esitelmien julkaisemiseen. Slavistipiiri järjestää vuosittain Slavistipäivän sekä mahdollisesti muita alan keskustelutilaisuuksia.
Tidskrifter och serier