Samfundets uppgifter

Suomen Sieniseura

Finnish Mycological Society
Finlands Svampvänner
Societas Mycologica Fennica
Instiftelsesår
1948
Postadress
Kasvimuseo, PL 7, 00014 Helsingin yliopisto
Hemsida
http://www.funga.fi
Kontaktperson
Puheenjohtaja Jorma Palmén, e-mail puheenjohtaja[at]funga.fi
Ordförande
Jorma Palmén
Viceordförande
Tea von Bonsdorff-Salminen
Sekreterare eller verksamhetsledare
Riitta Tamminen
Medlemsantal
1530
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
International Mycological Association
Internationellt samarbete
Seuralla on julkaisujen vaihtoa. Seura järjestää vuorollaan Suomessa Pohjoismaiden sienitieteen kongressin.
Tidskrifter och serier
Karstenia