Samfundets uppgifter

Suomen Sammalseura

Finnish Bryological Society
Finlands Bryologiska Sällskap
Societas Bryologica Fennica
Instiftelsesår
1987
Postadress
Luonnontieteellinen keskusmuseo, kasvitiede, sammaltiimi, PL 7 (Unioninkatu 44), 00014 Helsingin yliopisto
Hemsida
http://www.suomensammalseura.fi
Kontaktperson
Sihteeri Antti Kotilainen, e-mail antti.kotilainen[at]hotmail.com
Ordförande
FT Sinikka Piippo
Viceordförande
FT Jouko Rikkinen
Sekreterare eller verksamhetsledare
Antti Kotilainen
Medlemsantal
78
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Internationellt samarbete
Seura muodostaa IAB:n Suomen toimikunnan (Finnish National Committee of International Association of Bryologists)
Övriga väsentliga uppgifter
Seura edistää sammalten tutkimusta ja tukee sammalista kiinnostuneiden tutkijoiden ja harrastajien toimintaa Suomessa. Seura järjestää retkeilyjä ja kokouksia sekä harrastaa julkaisutoimintaa.
Tidskrifter och serier
Bryobrothera
Bryobrotherella