Samfundets uppgifter

Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys – Föreningen för Näringslära i Finland

Finnish Society for Nutrition Research
Instiftelsesår
1985
Postadress
Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto c/o Maijaliisa Erkkola, PL 66, 00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Hemsida
http://pro.tsv.fi/sry
Kontaktperson
Maria Lankinen, e-mail maria.lankinen[at]uef.fi
Ordförande
Marjukka Kolehmainen
Viceordförande
Maijaliisa Erkkola
Sekreterare eller verksamhetsledare
Reetta Lehto
Medlemsantal
617
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
Federation of European Nutrition Societies (FENS), International Union of Nutritional Sciences (IUNS)
Internationellt samarbete
Seura on järjestänyt ravitsemusalan kansainvälisiä kongresseja.
Tidskrifter och serier