Samfundets uppgifter

Suomen rauhantutkimusyhdistys ry

Finnish Peace Research Association
Föreningen för fredsforskning i Finland
Instiftelsesår
1971
Hemsida
http://www.rauhantutkimus.fi
Kontaktperson
Sihteeri Maisa Borg, e-mail maisa.borg[at]tuni.fi
Ordförande
Hanna Tuominen
Sekreterare eller verksamhetsledare
Maisa Borg
Medlemsantal
120
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
International Peace Research Association (IPRA), European Peace Research Association (EuPRA)
Övriga väsentliga uppgifter
Rauhantutkimusyhdistys on alan tutkijoiden yhdysside Suomessa. Sen päätoimintamuodot ovat julkaisutoiminta, seminaarien järjestäminen ja tiedonvaihto. SRTY järjestää vuosittain seminaari- ja esitelmätilaisuuksia jostakin rauhantutkimuksen teemasta, tarvittaessa yhdessä muiden tieteellisten seurojen kanssa. Yhdistys myös tukee jäsentensä osallistumista kansainvälisiin seminaareihin, konferensseihin ja muihin tilaisuuksiin.
Tidskrifter och serier
Kosmopolis
Rauhantutkimus tänään