Samfundets uppgifter

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

Finnish Association of Civil Engineers RIL
Finlands Byggnadsingenjörsförbund RIL
Verband Finnischer Bauingenieure RIL
Instiftelsesår
1934
Postadress
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL, Lapinlahdenkatu 1 B, 00180 Helsinki
Telefonnummer
040 770 4832
Hemsida
http://www.ril.fi
Kontaktperson
Toimitusjohtaja Janne Tähtikunnas, puh./tel. 040 770 4832, e-mail janne.tahtikunnas[at]ril.fi
Ordförande
Timo Kohtamäki
Viceordförande
Auni Palo, Annina Peisa
Sekreterare eller verksamhetsledare
Miimu Airaksinen
Medlemsantal
6000
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
European Council of Civil Engineers (ECCE), International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE), International Association for Cold Region Development Studies (IACORDS), International Council for Research and Innovation in Building and Construction (CIB), International Federation for Housing and Planning (IFHP), International Permafrost Association, International Society of Computing in Civil and Structural Engineering (ISCCSE)
Tidskrifter och serier
Rakennustekniikka
Suomen Rakennusinsinöörien Liiton julkaisuja