Samfundets uppgifter

Suomen Psykoanalyyttinen Yhdistys – Finska Psykoanalytiska Förening

Finnish Psycho-Analytical Society
Instiftelsesår
1967
Postadress
Suomen Psykoanalyyttinen Yhdistys, Mechelininkatu 2 B 31, 00100 Helsinki
Telefonnummer
(09) 8195 9130
Hemsida
http://www.psykoanalyysi.com
Kontaktperson
Sihteeri Sari Sundvall-Piha, e-mail sari.sundvallpiha[at]gmail.com
Ordförande
Eija Repo
Viceordförande
Anneli Larmo
Sekreterare eller verksamhetsledare
Sari Sundvall-Piha
Medlemsantal
178
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
The International Psychoanalytic Association (IPA), The European Psychoanalytic Federation (EPF)
Tidskrifter och serier
Scandinavian Psychoanalytic Review