Samfundets uppgifter

Suomen Patologiyhdistys

Finnish Society of Pathology
Finlands Patologförening
Instiftelsesår
1945
Postadress
c/o Panu Kovanen, Patologian laitos, Haartman-instituutti, PL 21 (Haartmaninkatu 3 ), 00014 Helsingin yliopisto
Hemsida
http://www.suomenpatologiyhdistys.fi/
Kontaktperson
Sihteeri Panu Kovanen, puh./tel. 040 7251 914, e-mail panu.kovanen[at]helsinki.fi
Ordförande
Prof. Veli-Pekka Lehto
Viceordförande
Timo Paavonen
Sekreterare eller verksamhetsledare
Dos. Panu Kovanen
Medlemsantal
200
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Tidskrifter och serier