Samfundets uppgifter

Suomen Operaatiotutkimusseura

Finnish Operations Research Society (FORS)
Instiftelsesår
1973
Postadress
Suomen Operaatiotutkimusseura, PL 702, 00101 Helsinki
Hemsida
http://www.operaatiotutkimus.fi
Kontaktperson
Sihteeri Jussi Leppinen, e-mail sihteeri[at]operaatiotutkimus.fi
Ordförande
Giovanni Misitano
Viceordförande
Ilkka Leppänen
Sekreterare eller verksamhetsledare
Jussi Leppinen
Medlemsantal
261
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
The International Federation of Operational Research Societies (IFORS), The Association of European Operational Research Societies within IFORS (EURO), Pohjoismainen operaatiotutkimusseurojen yhteistyöelin (NOAS)
Övriga väsentliga uppgifter
Seuran tarkoituksena on kehittää ja edistää operaatiotutkimusta ja sen soveltamista sekä toimia siitä kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä. Operaatiotutkimuksen tarkoituksena on avustaa käytännön suunnittelua ja päätöksentekoa soveltamalla kvantitatiivisia suunnittelumenetelmiä tietotekniikkaa hyväksi käyttäen.
Tidskrifter och serier