Samfundets uppgifter

Suomen oikeusfilosofinen yhdistys SOFY

Finnish National Section of the International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR)
Instiftelsesår
1977
Postadress
c/o Paul Tiensuu, Oikeustieteellinen tiedekunta, Oikeusteoria, PL 4, 00014 Helsingin yliopisto
Hemsida
http://www.helsinki.fi/~sofy_ry/
Kontaktperson
Sihteeri Paul Tiensuu, puh./tel. 02941 24357, e-mail info[at]sofy.fi
Ordförande
Panu Minkkinen
Viceordförande
Heta Gylling
Sekreterare eller verksamhetsledare
VTM Paul Tiensuu
Medlemsantal
74
Internationellt samarbete
SOFY tekee yhteistyötä muiden maiden kansallisten yhdistysten kanssa.
Övriga väsentliga uppgifter
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on suomalaisen oikeus- ja yhteiskuntafilosofian edistäminen ja kansainvälisen teoreettisen keskusteluyhteyden luominen suomalaisten ja ulkomaisten tutkijoiden välille. SOFY on oikeus- ja yhteiskuntafilosofisen maailmanjärjestön (IVR) kansallinen osasto. Monet yhdistyksen jäsenistä ovat voineet julkaista artikkeleitaan ja tutkimuksiaan IVR:n omassa aikakausikirjassa Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie.
Tidskrifter och serier