Samfundets uppgifter

Suomen musiikkitieteellinen seura - Musikvetenskapliga sällskapet i Finland

Musicological Society of Finland
Instiftelsesår
1916
Postadress
c/o Milla Tiainen, Musiikkitiede, Vatselankatu 2 (Arcanum), 20014 Turun yliopisto
Hemsida
https://www.mtsnet.fi/
Kontaktperson
Sihteeri Jasmin Vahtera, e-mail mts.toimisto[at]gmail.com
Ordförande
Milla Tiainen
Viceordförande
Tuire Ranta-Meyer
Sekreterare eller verksamhetsledare
Jasmin Vahtera
Medlemsantal
160
Medlemmar antages
Suosituksesta / på rekommendation / by recommendation
Övriga väsentliga uppgifter
Seuran keskeisenä tehtävänä on toimia eri musiikkitieteen laitoksilla sekä Sibelius-Akatemiassa opiskelevien ja työskentelevien musiikin tutkijoiden tai tutkimuksesta kiinnostuneiden yhteisenä foorumina.
Tidskrifter och serier
Acta Musicologica Fennica
Musiikki