Samfundets uppgifter

Suomen Muinaismuistoyhdistys

Finnish Antiquarian Society
Finska Fornminnesföreningen
Finnische Altertumsgesellschaft
Instiftelsesår
1870
Postadress
Suomen Muinaismuistoyhdistys, PL 882, 00101 Helsinki
Hemsida
http://www.muinaismuistoyhdistys.fi
Kontaktperson
Julkaisusihteeri Teemu Väisänen, puh./tel. 040 581 9680, e-mail julkaisusihteeri[at]muinaismuistoyhdistys.fi
Ordförande
Prof. Pia Olsson
Viceordförande
Dos. Renja Suominen-Kokkonen
Sekreterare eller verksamhetsledare
FM Liisa Kunnas-Pusa
Medlemsantal
398
Medlemmar antages
Hakemuksesta & kutsusta / genom ansökan & kallelse / by application & by invitation
Internationellt samarbete
Antikvaaristen alojen tieteellisillä seuroilla ei ole kansainvälistä kattojärjestöä. Yhdistyksen johtokunnan jäsenet edustavat yhdistystä myös kansainvälisissä tieteellisissä symposiumeissa, kongresseissa yms. Kansainvälinen yhteistyö keskittyy julkaisuvaihtoon, ulkomaisten tiedemiesten kirjoitusten julkaisemiseen yhdistyksen sarjoissa ja päinvastoin sekä luennoitsijavieraiden kutsumiseen.
Övriga väsentliga uppgifter
Yhdistyksen kokouksissa pidettyjen esitelmien kautta jäsenet ja muu yleisö tutustuvat ensisijaisesti Suomen antikvaarisen tutkimuksen viimeisimpiin saavutuksiin, toisinaan on kutsuttu myös ulkomaisia esitelmöitsijöitä. Yhdistys on maamme tärkein antikvaaristen tieteiden julkaisujen kustantaja. Suurin osa arkeologian, kansatieteen ja taidehistorian väitöskirjoista ilmestyy sen sarjoissa.
Tidskrifter och serier
Finskt Museum
Iskos
Kansatieteellinen Arkisto
Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja
Suomen Museo