Samfundets uppgifter

Suomen Mineraloginen Seura

Mineralogical Society of Finland
Mineralogiska Sällskapet i Finland
Instiftelsesår
1957
Hemsida
http://weppi.gtk.fi/domestic/sms/
Kontaktperson
Puheenjohtaja Jussi Liipo, e-mail jussi.liipo[at]outotec.com
Ordförande
Jussi Liipo
Sekreterare eller verksamhetsledare
Tero Kravtsov
Medlemsantal
66
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
International Mineralogical Association (IMA), European Mineralogical Union (EMU)
Internationellt samarbete
Suomen Mineraloginen Seura nimittää vuosittain edustajansa IMA:iin ja EMU:iin sekä IMA:n työryhmiin ja komissioihin.
Tidskrifter och serier