Samfundets uppgifter

Suomen Metsätieteellinen Seura

Finnish Society of Forest Science
Finlands Forstvetenskapliga Samfund
Forstwissenschaftliche Gesellschaft in Finnland
Société Finlandaise des Sciences Forestières
Sociedad Científica Forestal de Finlandia
Instiftelsesår
1909
Hemsida
http://www.metsatiede.org/
Medlemsantal
485
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Betydande samlingar i samfundets ägo
Metsätieteellisen Seuran kirjasto sijaitsee Viikin tiedekirjastossa.
Medlemskap i internationella organisationer
International Union of Forestry Research Organizations (IUFRO), Association of Learned anf Professional Society Publishers (ALPSP), Committee on Publication Ethics (COPE)
Internationellt samarbete
Suomen IUFRO-toimikunta toimii seuran yhteydessä IUFRO:n (International Union of Forestry Research Organizations) suomalaisten jäsenlaitosten yhdyselimenä.
Övriga väsentliga uppgifter
Seura järjestää vuosittain Metsätieteen päivä -tapahtuman sekä muita esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia ja retkeilyjä. Seura harjoittaa julkaisutoimintaa yksin sekä yhdessä Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen kanssa. Vuosittain myönnetään apurahoja metsätieteellisiin tutkimuksiin, jatko-opintoihin ja matkoihin sekä parhaista metsätieteellisistä opinnäytetöistä. Seurassa toimii kuusi työryhmää: Metsäbiologian Kerho, Metsäekonomistiklubi, Metsänhoitoklubi, Metsäsuhdeklubi, Metsäteknologiklubi ja Taksaattoriklubi.
Tidskrifter och serier
Dissertationes Forestales
Metsätieteen aikakauskirja
Silva Fennica