Samfundets uppgifter

Suomen merihistoriallinen yhdistys - Sjöhistoriska föreningen i Finland

Finnish Association for Maritime History
Seegeschichtliche Vereinigung Finnlands
Instiftelsesår
1963
Hemsida
http://www.smhy.fi
Medlemsantal
187
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
Society for Nautical Research, International Commission of Maritime History
Internationellt samarbete
Yhdistys tekee kansainvälistä yhteistyötä eri maiden merihistoriallisten yhdistysten ja IMHA:n (International Maritime History Association) kanssa. Yhdistys myös julkaisee kansainvälisten tutkijoiden artikkeleita osana Nautica Fennicaa.
Övriga väsentliga uppgifter
Suomen merihistoriallinen yhdistys järjestää 2-3 kertaa vuodessa esitelmätilaisuuden, jossa alan asiantuntijat kertovat tutkimuksistaan tai ajankohtaisista merihistoriallisista aiheista. Vuodesta 2001 lähtien yhdistys on järjestänyt Merihistorian päivät-nimistä kansainvälistä seminaaria eri Suomen kaupungeissa yhteistyössä paikallisten merimuseoiden ja merellisten seurojen kanssa. Merihistorian päivät järjestetään joka toinen vuosi.
Tidskrifter och serier
Nautica Fennica