Samfundets uppgifter

Suomen matemaattinen yhdistys

Finnish Mathematical Society
Finlands matematiska förening
Instiftelsesår
1868
Postadress
Matematiikan ja tilastotieteen laitos, PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b), 00014 Helsingin yliopisto
Hemsida
http://www.matemaattinenyhdistys.fi
Kontaktperson
Sihteeri Akseli Haarala, e-mail smy-sihteeri[at]helsinki.fi
Ordförande
Eero Saksman
Viceordförande
Juha Kinnunen
Sekreterare eller verksamhetsledare
Akseli Haarala
Medlemsantal
295
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
European Mathematical Society (EMS), European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS)
Internationellt samarbete
Yhdistys on osallistunut (tavallisesti osajärjestäjänä) matemaattisten konferenssien järjestämiseen Suomessa.
Övriga väsentliga uppgifter
Matematiikan päivät on SMY:n parin vuoden välein järjestämä valtakunnallinen tapahtuma, joka kokoaa yhteen opettajia, teollisuusmatemaatikkoja, tutkijoita ja opiskelijoita. SMY järjestää myös tieteellisiä kokouksia ja esitelmätilaisuuksia Suomen eri yliopistoissa.
Tidskrifter och serier
Annales Fennici Mathematici
Arkhimedes