Samfundets uppgifter

Finska Läkaresällskapet

The Medicial Society of Finland
Instiftelsesår
1835
Hemsida
http://www.fls.fi
Medlemsantal
1182
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Betydande samlingar i samfundets ägo
En boksamling bestående av ca 700 böcker från 1500-1800
Övriga väsentliga uppgifter
Sällskapets syfte är att utveckla den medicinska vetenskapen, hälso- och sjukvården, att främja läkarnas fortbildning, att understöda svenskspråkig och internationell publikationsverksamhet.
Tidskrifter och serier
Finska Läkaresällskapets Handlingar