Samfundets uppgifter

Finska Läkaresällskapet

The Medicial Society of Finland
Instiftelsesår
1835
Postadress
Finska Läkaresällskapet, Johannesbergsvägen 8, 00250 Helsingfors
Telefonnummer
(09) 4776 8090
Telefax
(09) 436 2055
Hemsida
http://www.fls.fi
Kontaktperson
Pamela Edgren, puh./tel. (09) 4776 8090, e-mail pamela.edgren[at]fls.fi
Ordförande
Caj Haglund
Viceordförande
Per-Henrik Groop
Sekreterare eller verksamhetsledare
Taisto Sarkola
Medlemsantal
1182
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Betydande samlingar i samfundets ägo
En boksamling bestående av ca 700 böcker från 1500-1800
Övriga väsentliga uppgifter
Sällskapets syfte är att utveckla den medicinska vetenskapen, hälso- och sjukvården, att främja läkarnas fortbildning, att understöda svenskspråkig och internationell publikationsverksamhet.
Tidskrifter och serier
Finska Läkaresällskapets Handlingar