Samfundets uppgifter

Suomen luonnonsuojeluliitto

Finnish Association for Nature Conservation
Finlands Naturskyddsförbund
Instiftelsesår
1938
Hemsida
http://www.sll.fi
Medlemsantal
28000
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
World Conservation Union (IUCN), Coalition Clean Baltic (CCB), European Environmental Bureau (EEB), Climate Action Network (CAN)
Internationellt samarbete
Vakiintuneita suhteita ylläpidetään pohjoismaisiin sisarjärjestöihin ja Eesti Looduskaitse Seltsiin. Lisäksi SLL:n toiminnanjohtaja on eurooppalaisen kattojärjestön EEB:n hallituksen ja työvaliokunnan jäsen
Tidskrifter och serier
Suomen Luonto