Samfundets uppgifter

Suomen kuntatekniikan yhdistys ry

Finnish Association of Municipal Engineering
Finlands kommuntekniska förening
Association finlandaise de l'amenagement technique communale
Instiftelsesår
1926
Postadress
c/o Maarit Mäki-Rayo, Toinen Linja 14, 00530 Helsinki
Telefonnummer
050-3075077
Hemsida
http://www.kuntatekniikka.fi
Kontaktperson
Toimistopäälllikkö Maarit Mäki-Rayo, puh./tel. 050 3075 077, e-mail maarit.maki-rayo[at]kuntatekniikka.fi
Ordförande
Ulla-Kirsikka Vainio
Viceordförande
Mikä Järvelä
Sekreterare eller verksamhetsledare
Ville Alatyppö
Medlemsantal
608
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
International Federation of Municipal Engineering
Internationellt samarbete
Yhdistys on alusta lähtien ollut yhteistyössä muiden Pohjoismaiden kunnallisteknillisten yhdistysten kanssa. Yhteistoimintaelimenä on Nordisk Kommunalteknisk Samarbetskommitté.
Övriga väsentliga uppgifter
Kunnallistekniikan päivät on yhdistyksen keskeisin vuotuinen tapahtuma. Päivät järjestetään eri puolilla Suomea kaksi- tai kolmipäiväisenä tilaisuutena.
Tidskrifter och serier
Kuntatekniikka - Kommunteknik
Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisuja