Samfundets uppgifter

Suomen Kriminalistiyhdistys - Kriminalistföreningen i Finland

Instiftelsesår
1934
Postadress
c/o Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, PL 16, 00014 Helsingin yliopisto
Hemsida
https://www.kriminalistiyhdistys.fi
Kontaktperson
Sihteeri Esko Yli-Hemminki, e-mail info[at]kriminalistiyhdistys.fi
Ordförande
OTM, erityisasiantuntija Anni Karnaranta
Viceordförande
Oikeuspsykiatri Mika Rautanen
Sekreterare eller verksamhetsledare
OTM, tohtorikoulutettava Esko Yli-Hemminki
Medlemsantal
108
Medlemmar antages
Hakemuksesta & kutsusta / genom ansökan & kallelse / by application & by invitation
Internationellt samarbete
Joka Pohjoismaassa on vastaava yhdistys. Yhdistysten välillä on tietojen vaihtoa, yhteinen julkaisu (Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab) ja yhteisiä kokouksia. Keskimäärin joka 5. vuosi pidetään Pohjoismainen Kriminalistikokous.
Tidskrifter och serier
Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab