Samfundets uppgifter

Finska Kemistsamfundet - Suomen Kemistiseura

Chemical Society of Finland
Instiftelsesår
1891
Hemsida
http://www.finskakemistsamfundet.fi
Medlemsantal
220
Medlemmar antages
Hakemuksesta & kutsusta & suosituksesta / genom ansökan & genom kallelse/på rekommendation & by application / by invitation & by recommendation
Medlemskap i internationella organisationer
Kemistsamfundet är via Suomen Kemian Seura - Kemiska Sällskapet i Finland medlem i flertal internationella organisationer
Internationellt samarbete
Kemistsamfundet har kontakter till Svenska Kemistsamfundet
Tidskrifter och serier