Samfundets uppgifter

Suomen Kliinisen Kemian Yhdistys

Finnish Society of Clinical Chemistry
Föreningen för klinisk kemi i Finland
Société Finlandaise de Chimie Clinique
Instiftelsesår
1946
Postadress
c/o Jonna Pelanti, Labquality Oy, Kumpulantie 15, 00520 Helsinki
Hemsida
http://www.skky.fi
Kontaktperson
Sihteeri Jonna Pelanti , puh./tel. 050 3706110, e-mail jonna.pelanti[at]labquality.fi
Ordförande
Anna Linko-Parvinen
Viceordförande
Outi Itkonen
Sekreterare eller verksamhetsledare
Jonna Pelanti
Medlemsantal
451
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
Nordisk Förening för Klinisk Kemi (NFKK), International Federation of Clinical Chemistry (IFCC), European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFCC)
Tidskrifter och serier
KliinLab