Samfundets uppgifter

Suomen Kliinisen Farmakologian Yhdistys

Finnish Society of Clinical Pharmacology
Instiftelsesår
1994
Postadress
c/o Mikko Niemi, Kliinisen farmakologian yksikkö, PL 705 (Tukholmankatu 8 C), 00029 HUS
Hemsida
http://www.skfy.fi
Kontaktperson
Puheenjohtaja Mikko Niemi, puh./tel. 050 4280 998, e-mail mikko.niemi[at]hus.fi
Ordförande
Dos. Mikko Niemi
Viceordförande
Risto Huupponen
Sekreterare eller verksamhetsledare
Katriina Tarkiainen
Medlemsantal
149
Medlemmar antages
Hakemuksesta & kutsusta / genom ansökan & kallelse / by application & by invitation
Medlemskap i internationella organisationer
The European Association of Clinical Pharmacology and Therapeutics
Tidskrifter och serier