Samfundets uppgifter

Suomen Kliinisen Farmakologian Yhdistys

Finnish Society of Clinical Pharmacology
Instiftelsesår
1994
Hemsida
http://www.skfy.fi
Medlemsantal
149
Medlemmar antages
Hakemuksesta & kutsusta / genom ansökan & kallelse / by application & by invitation
Medlemskap i internationella organisationer
The European Association of Clinical Pharmacology and Therapeutics
Tidskrifter och serier