Samfundets uppgifter

Suomen kielitieteellinen yhdistys

Linguistic Association of Finland
Språkvetenskapliga föreningen i Finland
Instiftelsesår
1977
Postadress
c/o Silja-Maija Spets, Arcanuminkuja 1, 20500 Turku
Hemsida
http://www.linguistics.fi
Kontaktperson
Sihteeri Silja-Maija Spets, e-mail smespe[at]utu.fi
Sekreterare eller verksamhetsledare
Silja-Maija Spets
Medlemsantal
165
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
Comité international permanent des linguistes (CIPL)
Övriga väsentliga uppgifter
Yhdistys järjestää symposiumeja, seminaareja sekä esitelmä- ja koulutustilaisuuksia, joissa käsitellään sekä kielentutkimuksen ajankohtaisia teorioita että kielitieteen asemaa tieteiden kentässä. Kielitieteen päivien yhteydessä SKY järjestää keskustelutilaisuuksia erilaisista kielitieteellisistä ja tiedepoliittisista aiheista. SKY julkaisee vuosittain ilmestyvää aikakauslehteä 'SKY Journal of Linguistics'
Tidskrifter och serier
SKY Journal of Linguistics