Samfundets uppgifter

Suomen kielitieteellinen yhdistys

Linguistic Association of Finland
Språkvetenskapliga föreningen i Finland
Instiftelsesår
1977
Postadress
c/o Tommi Alho, Åbo Akademi, Englannin kieli ja kirjallisuus, Tehtaankatu 2, 20500 Turku
Hemsida
http://www.linguistics.fi
Kontaktperson
Sihteeri Tommi Alho, e-mail tommi.alho[at]abo.fi
Ordförande
Krista Ojutkangas
Viceordförande
Jouni Rostila
Sekreterare eller verksamhetsledare
Tommi Alho
Medlemsantal
165
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
Comité international permanent des linguistes (CIPL)
Övriga väsentliga uppgifter
Yhdistys järjestää symposiumeja, seminaareja sekä esitelmä- ja koulutustilaisuuksia, joissa käsitellään sekä kielentutkimuksen ajankohtaisia teorioita että kielitieteen asemaa tieteiden kentässä. Kielitieteen päivien yhteydessä SKY järjestää keskustelutilaisuuksia erilaisista kielitieteellisistä ja tiedepoliittisista aiheista. SKY julkaisee vuosittain ilmestyvää aikakauslehteä 'SKY Journal of Linguistics'
Tidskrifter och serier
SKY Journal of Linguistics