Samfundets uppgifter

Suomen keskiajan arkeologian seura - Sällskapet för medeltidsarkeologi i Finland

Finnish Society for Medieval Archaeology
Societas Archaeologiae Medii Aevi Finlandiae
Instiftelsesår
1990
Postadress
c/o Arkeologia, Henrikinkatu 2, 20014 Turun yliopisto
Hemsida
http://www.skas.fi
Kontaktperson
Sihteeri Siiri Tuomenoja, e-mail sihteeri[at]skas.fi
Ordförande
Dos. Janne Harjula
Viceordförande
Visa Immonen
Sekreterare eller verksamhetsledare
Siiri Tuomenoja
Medlemsantal
148
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
Castella maris Baltici -symposioiden organisointikomitea
Övriga väsentliga uppgifter
Seuran tarkoituksena on edistää keskiajan ja uuden ajan arkeologian tutkimusta ja korkeakouluopetusta. Seura järjestää seminaareja, vierailuluentoja, opintomatkoja, ottaa kantaa ajankohtaisiin arkeologisiin kysymyksiin ja harjoittaa julkaisutoimintaa.
Tidskrifter och serier
Archaeologia Medii Aevi Finlandiae
SKAS