Samfundets uppgifter

Suomen Keltologinen Seura - Finlands Keltologiska Sällskap (SFKS)

Finnish Society for Celtic Studies
Instiftelsesår
1991
Postadress
c/o Ilona Tuomi , Kuivinniementie 548, 71240 Paakkila
Hemsida
https://sfksry.wordpress.com/
Kontaktperson
Ilona Tuomi, e-mail tuomi.ilona[at]gmail.com
Ordförande
Silva Nurmio
Viceordförande
Antti Lampinen
Sekreterare eller verksamhetsledare
Tiia Mensio
Medlemsantal
25
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
Seura on Pohjoismaisen keltologisen seuran, Societas Celtologica Nordican (SCN) yhteisöjäsen.
Övriga väsentliga uppgifter
Seuran toiminta on tarkoitettu edistämään kelttiläisten kielten (iiri, kymri, gaeli, manx, bretoni ja korni eri muodoissaan) ja kulttuurien tieteellistä tutkimusta Suomessa ja toiminta on suunnattu pääasiassa alan tutkijoille ja opiskelijoille.
Tidskrifter och serier
Studia Celtica Fennica