Samfundets uppgifter

Suomen Kardiologinen Seura - Kardiologiska Föreningen i Finland

Finnish Cardiac Society
Instiftelsesår
1967
Hemsida
http://www.fincardio.fi
Medlemsantal
858
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
European Society of Cardiology (ESC), World Heart Federation (WHF)
Övriga väsentliga uppgifter
Seuran keskeisiä toimintamuotoja ovat kokoustoiminta, jatko- ja täydennyskoulutustilaisuuksien järjestäminen, lausuntojen, suositusten ja kannanottojen antaminen sekä kansainvälinen toiminta.
Tidskrifter och serier
Sydänääni