Samfundets uppgifter

Suomen Itämainen Seura - Finska Orientsällskapet

Finnish Oriental Society
Societas Orientalis Fennica
Instiftelsesår
1917
Postadress
c/o Lotta Aunio, PL 59 (Unioninkatu 38 B), 00014 Helsingin yliopisto
Telefonnummer
02 941 22683
Hemsida
http://www.suomenitamainenseura.org
Kontaktperson
Sihteeri Aino Haavisto, e-mail sihteeri[at]suomenitamainenseura.org
Ordförande
FT Saana Svärd
Viceordförande
Prof. Juha Janhunen
Sekreterare eller verksamhetsledare
Aino Haavisto
Medlemsantal
298
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Medlemskap i internationella organisationer
Itämaisten seurojen kansainvälinen liitto
Övriga väsentliga uppgifter
Suomen Itämainen Seura (SIS) on perustettu joulukuussa 1917 edistämään itämaiden kulttuurien tutkimusta ja tuntemusta Suomessa. Alkujaan toiminta kohdistui ensisijaisesti Lähi-itään, mutta sittemmin se on laajentunut käsittämään koko Aasian, Afrikan ja Oseanian. SIS on siten keskeinen ulkoeurooppalaisista kulttuureista kiinnostuneiden yhteisö Suomessa.
Tidskrifter och serier
Skrifter utgivna av Finska Orientsällskapet
Studia Orientalia
Suomen Itämaisen Seuran suomenkielisiä julkaisuja