Samfundets uppgifter

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia

Finnish Dental Society Apollonia
Finska Tandläkarsällskapet Apollonia
Instiftelsesår
1892
Postadress
Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia, Bulevardi 30 B 5, 00120 Helsinki
Telefonnummer
(09) 680 3120
Telefax
(09) 646 263
Hemsida
http://www.apollonia.fi
Kontaktperson
Pääsihteeri Annamari Nihtilä, e-mail annamari.nihtila[at]apollonia.fi
Ordförande
Prof. Satu Lahti
Viceordförande
Prof. Timo Närhi
Sekreterare eller verksamhetsledare
Pääsihteeri HLT Vesa Pohjola, sihteeri Taina Remes-Lyly
Medlemsantal
7250
Medlemmar antages
Hakemuksesta / genom ansökan / by application
Betydande samlingar i samfundets ägo
Seuran historiallinen arkisto on talletettu Kansallisarkistoon.
Medlemskap i internationella organisationer
European Association for Dental Education, Acta Odontologica Scandinavica
Internationellt samarbete
Apollonian myöntämien apurahojen turvin Apollonian jäsenet voivat esittää tieteellisiä tutkimustuloksia hammaslääketieteen alan kansainvälisissä tieteellisissä kongresseissa. Apollonian ja sen erikoisalojen asiantuntijat toimivat alan kansainvälisissä organisatioissa. Pohjoismainen yhteistyö on erityisen aktiivista täydennyskoulutuksen ja julkaisutoiminnan alueilla. Lisäksi Apollonia voi tukea Suomessa järjestettävää kansainvälistä hammaslääketieteen alan kongressitoimintaa.
Övriga väsentliga uppgifter
Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia perustettiin 1892 ja siihen kuuluvat lähes kaikki Suomen hammaslääkärit. Apollonia tukee hammaslääketieteellistä tutkimusta, järjestää riippumattomaan tietoon perustuvaa täydennyskoulutusta ja välittää tutkimustietoa suunterveydestä. Apollonian tavoitteena on valjastaa tiede hammaslääkäreiden käyttöön. Apollonian tärkeimpiä arvoja ovat jäsenlähtöisyys, tieteellisyys, aktiivisuus, avoimuus ja kansainvälisyys. Apollonia tukee hammaslääketieteellistä tutkimusta tutkimusapurahoilla, matka-apurahoilla ja palkinnoilla. Se tukee myös kansallisten ja kansainvälisten tieteellisten kongressien järjestämistä. Apollonia tuottaa tieteellisiä artikkeleita, tiedeuutisia sekä välittää muuta tutkimustietoa. Ne julkaistaan verkkosivuilla osoitteissa www.apollonia.fi ja www.terveysportti.fi sekä Suomen Hammaslääkärilehdessä.
Tidskrifter och serier
Suomen Hammaslääkärilehti