Samfundets uppgifter

Suomen Geologinen Seura - Geologiska Sällskapet i Finland

Geological Society of Finland
Société Geologique de Finlande
Instiftelsesår
1886
Postadress
c/o Niina Junno, Seismologian instituutti, Geotieteiden ja maantieteen laitos, PL 68, 00014 Helsingin yliopisto
Hemsida
http://www.geologinenseura.fi
Kontaktperson
Sihteeri Olli-Pekka Siira, e-mail olli-pekka.siira[at]helsinki.fi
Ordförande
Tapio Halkoaho
Viceordförande
Johanna Salminen
Sekreterare eller verksamhetsledare
Olli-Pekka Siira
Medlemsantal
908
Medlemmar antages
Suosituksesta / på rekommendation / by recommendation
Medlemskap i internationella organisationer
Association of European Geological Societies
Internationellt samarbete
Kansainvälinen yhteistyö sisältää lähinnä vierailijoiden esitelmiä seuran kokouksissa ja julkaisuja seuran julkaisusarjoissa. Lisäksi seura on osallistunut useiden kansainvälisten kongressien järjestelyihin.
Tidskrifter och serier
Bulletin of the Geological Society of Finland
Geologi