Samfundets uppgifter

Suomen Fysiologiyhdistys - Societas Physiologica Finlandiae

Finnish Physiological Society
Instiftelsesår
1961
Postadress
c/o Liisa M. Peltonen, Biolääketieteen laitos, Fysiologia, Biomedicum, PL 63 (Haartmaninkatu 8), 00014 Helsingin yliopisto
Hemsida
http://sfy.yhdistysavain.fi
Kontaktperson
Sihteeri Liisa M. Peltonen, puh./tel. (09) 191 25241, e-mail liisa.m.peltonen[at]helsinki.fi
Ordförande
Prof. Synnöve Carlson
Viceordförande
Prof. Heikki Kainulainen
Sekreterare eller verksamhetsledare
Dos. Liisa M. Peltonen
Medlemsantal
230
Medlemmar antages
Hakemuksesta & kutsusta & suosituksesta / genom ansökan & genom kallelse & på rekommendation / by application & by invitation & by recommendation
Medlemskap i internationella organisationer
International Union of Physiological Sciences (IUPS), Federation of European Physiological Societies (FEPS), Scandinavian Physiological Society (SPS)
Internationellt samarbete
Pohjoismaisen fysiologiyhdistyksen kongresseja on järjestetty määrävuosin Suomessa (viimeisin 2008). Yhdistyksen sihteeri toimii FEPS:n fysiologian opetustyöryhmässä, joka laatii yleiseurooppalaisia kriteerejä lääketieteellisen fysiologian opetukselle.
Övriga väsentliga uppgifter
Yhdistys järjesti 1989 IUPS:n 100-vuotisjuhlakongressin Helsingissä ja on tukenut IUPS:n kongressin järjestämistä Pietarissa 1997.
Tidskrifter och serier